O mnie

Jak wskazuje adres strony – nazywam się Rafał Miśta. Jestem między tytułem magistra i doktora, zajmuję się różnymi badaniami i właśnie szukam „instytucjonalnego domu”.

Interesuje mnie łączenie koncepcji teoretycznych i narzędzi związanych z cybernetyką, naukami o złożoności i teorią ewolucji z naukami społecznymi i humanistycznymi. W szczególności, za ciekawe uważam badania, które próbują zmierzyć się z wielopokoleniową dynamiką procesów społecznych i kulturowych, a zarazem szukają uniwersalnych (tj. wykraczających poza lokalny kontekst geograficzny i historyczny)  mechanizmów rządzących kulturą.

Obecnie moją uwagę zajmuje przede wszystkim projekt badawczy, którym kieruję (Przestrzenny wymiar transmisji kulturowej melodii ludowych – analiza statystyczna i obliczeniowa melodii ze zbiorów Oskara Kolberga (2019-2022) [PRELUDIUM 15 – nr 2018/29/N/HS2/02973]).

Jestem otwarty na współpracę naukową i popularyzatorską.

Moje publikacje związane z tematem ewolucji kulturowej/antropologii/socjologii historycznej (te i inne można znaleźć tutaj):

Artykuły

Miśta R. (2022). Representativeness and cultural variation of ethnic groups from the former Polish-Lithuanian Commonwealth in G.P. Murdock’s Ethnographic Atlas. Lud, 106, 173–207. DOI: 10.12775/lud106.2022.07

Miśta,R. (2021). Tańce i melodie flisackie w zbiorach Oskara Kolberga. Zeszyty Wiejskie27, 231–253. DOI: 10.18778/1506-6541.27.11

Miśta R. (2018). The Relationship between the Accuracy of Cultural Transmission and the Strength of Cultural Attractors. Social Evolution & History 17 (2), 42-63. DOI: 10.30884/seh/2018.02.03

Rozdziały w książkach

Miśta R. (2020). Cultural Evolution Perspectives on Elites – Illustrated with Modern Polish Examples. In book: Mester B., Smoczyński R. (eds.) Lords and Boors – Westernisers and ‘Narodniks’: Chapters from Polish and Hungarian Intellectual History. Budapest: Research Centre for the Humanities, Institute of Philosophy – Gondolat Publishers.

%d blogerów lubi to: