Grupa facebookowa

Ten wpis ma charakter ogłoszeniowy, tzn. chciałbym czytelników interesujących się naukowo tematem ewolucji kulturowej zaprosić do nowopowstałej grupy facebookowej:
https://www.facebook.com/groups/679414586117792/
Grupa ma charakter akademicki – tzn. przeznaczona jest do rozmów mniej lub bardziej naukowych oraz informowaniu o wydarzeniach (konferencje, warsztaty, call for papers itp.). Ze względu na liczne możliwe nieporozumienia, precyzuję, że ewolucja kulturowa rozumiana jest tutaj jako współczesny obszar badań (bardzo odmienny od dawnego XIX-wiecznego ewolucjonizmu, a także XX-wiecznego neoewolucjonizmu w naukach społecznych), przeglądowo opisany np. w tej książce:

którą można traktować również jako bardzo dobre wprowadzenie do tej tematyki.  Pewnym drogowskazem może być również zakres zainteresowań organizacji Cultural Evolution Society. Niestety, nie odważę się sam dokładnie zdefiniować, co kryje się pod pojęciem „ewolucji kulturowej”, gdyż mam spore wątpliwości, w jakim stopniu jest to spójny obszar badań, a także, czy istnieje jakiś wspólny mianownik dla jego przedstawicieli. Stwierdzenie, że jest to chęć rozszerzenia teorii ewolucji na zagadnienia kulturowe, na pozór brzmi przekonująco. W praktyce można znaleźć i coraz bardziej zniuansowane dyskusje o różnicach między ewolucją biologiczną i kulturową, i ożywione dawne problemy antropologii społecznej i kulturowej (które wypadły poza główny nurt – obecnie bardzo humanistyczny i jakościowy), i prace ukierunkowane bardziej w stronę nauk kognitywnych, psychologii rozwojowej, społecznej i ewolucyjnej, a także różnorakie badania ilościowe (statystyczne oraz modelowanie matematyczne) zjawisk dotychczas traktowanych tradycyjnymi metodami humanistyki (czemu sprzyja tworzenie nowych zbiorów danych „cyfrowych” w ramach projektów opisanych jako „humanistyka cyfrowa”).

Ogółem, biorąc pod uwagę kierunek przepływu wiedzy z Zachodu do Polski, jestem ciekaw, czy jest już jakaś recepcja ruchu ewolucji kulturowej w Polsce – a jeżeli tak, to jaka? Mam również nadzieję, że grupa pomoże w „parowaniu” się osób o podobnych zainteresowaniach badawczych, a także w propagowaniu tego konglomeratu ewolucyjnych podejść i problemów.

W każdym razie – zapraszam!

 

Materiały pisemne, autorskie materiały graficzne oraz audiowizualne przedstawione na stronie objęte są ochroną prawnoautorską i nie mogą być wykorzystywane w całości lub części bez zgody autora. © Rafał Miśta 2020